meral kaya8.png

REIKI

Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur. Rei: her yerde var olan – Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir. Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir.    

Reiki ustalarından bayan Takata “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul ettiği tanım budur.                                   
 
Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.  
 
Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez. Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.
 
Alternatif Tıp bilgileri içinde olmasına rağmen alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Yardımcı bir yöntemdir. Tedavilerdeki yan tesirleri azaltarak sonuçların olumlu gelişmesine katkıda bulunur. Ağrı ve stresi azaltarak pozitif bir forma girmenizi sağlar. Hiçbir zaman zarar vermez. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar.

THETHA HEALING

En güçlü enerji iyileştirme tekniklerinden biri olan ThetaHealing®, Theta beyin dalgasını kullanarak fiziksel, psikolojik ve ruhsal şifa yarattığına inandığımız bir meditasyon sürecidir. Saf bir Theta zihin halindeyken, odaklanmış dua yoluyla Her Şeyin Yaratıcısına bağlanabiliriz.

Fiziksel şifayı nasıl yaratacağımızı, ruhsal olarak nasıl ilerleyeceğimizi ve aydınlanmaya giden yolu nasıl bulacağımızı Her Şeyin Yaratıcısı aracılığıyla öğrendik. ThetaHealing® doğdu ve bacağımın kendiliğinden iyileşmesi olduğuna inandığı şeyle Vianna için geçerliliğini kanıtladı.

Hepimizin ThetaHealing® gibi bir şey öğrenmek için farklı motivasyonları var. Bazı insanlar bilgi arıyor, bazıları sadece meraklı ve diğerleri daha az özgecil güdülere sahip. Ancak bunu öğrenen insanların çoğu, saf kalplidir ve zihinlerinde uykuda olan yeteneklerini genişletmeye çalışır. ThetaHealing®'in yapmak için tasarlandığı şey budur, insanlara ruhsal farkındalık yoluyla psişik yeteneklerini nasıl kullanacaklarını öğretir.

Varoluş Planları bize yaratılışın fiziksel ve ruhsal seviyelerde nasıl ve neden işlediğini ve varlığımızın tüm seviyelerinde, zihinsel, ruhsal, psişik, fiziksel ve duygusal olarak bizimle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için kavramsal bir çerçeve sağlar. Varoluş Planlarını anlamak önemlidir çünkü o ThetaHealing® sanatı için kesin felsefi rehberdir.

ThetaHealing tekniği, Yedi Varoluş Düzlemi olduğuna inanır. Bunlar, bu evrenin ve onun ötesinde olanların farklı boyutlarını tanımlayan kozmosun görünen ve görünmeyen kuvvetleridir. O kadar genişler ki, onları anlamak için insan zihninin soyut durumda olması gerekir. Teta Akıl Hali, bu açıklanamaz güçleri, Her Şeyin Yaratıcısı aracılığıyla tüm ihtişamlarıyla algılamamızı sağlar.